derechopenalbufetelescorts
Bufete Les Corts
Especialitzats en Dret Penal

Des de Bufete Les Corts disposem d’una àmplia experiència en l’exercici del Dret a la jurisdicció penal, havent actuat en tot tipus de procediments com judicis ràpids, procediment abreujat i procediment ordinari, així com en el procediment davant el tribunal del jurat, tant des de la perspectiva de la defensa penal de l’acusat, com de la víctima del delicte en l’exercici de l’acció penal mitjançant l’acusació particular i / o popular.

La defensa exercida es comprèn des de la fase inicial en fase policial mitjançant l’assistència al detingut, seguint el procediment judicial en els seus diversos estadis processals, és a dir, en la fase d’instrucció, judici oral, així com la interposició de recursos d’apel·lació i / o cassació, si és el cas, davant el Tribunal Suprem; la defensa dels nostres clients prossegueix igualment en l’eventual fase d’execució de les penes, exercint el dret de defensa fins al seu efectiu compliment, amb expressa menció de l’àmbit penitenciari, tant davant la Direcció general penitenciària com en els jutjats de vigilància penitenciària.

Àrees de pràctica:

  • Delictes d’homicidi, lesions, avortament i altres delictes contra les persones.
  • Delictes patrimonials: furts, robatoris amb força, intimidació i violència.
  • Alcoholèmies i altres delictes contra la seguretat del trànsit.
  • Violència de gènere.
  • Accidents de trànsit.
  • Delictes de tràfic de drogues.
  • Delictes contra l’Administració Pública.
  • Delictes contra el medi ambient i contaminació acústica.
  • Delictes econòmics: estafa, apropiació indeguda.
  • Dret penitenciari.