derecholaboralbufetelescorts
Bufete Les Corts
Especialitzats en Dret Laboral / Concursal

La pràctica del Dret Laboral del Bufete Les Corts se centra en els litigis derivats de les relacions laborals en procediments de reclamacions de quantitat, acomiadaments disciplinaris i objectius, tant des de la perspectiva i defensa dels interessos dels treballadors com de l’empresa mercantil i / o treballador autònom-ocupador, comptant per a això amb una àmplia experiència derivada de l’exercici davant els Jutjats del Social.

En matèria concursal, som especialistes en la tramitació de concursos voluntaris davant els jutjats del mercantil, de persones jurídiques (PIMES), i de persones físiques.

Àrees de pràctica:

  • Acomiadament objectiu i disciplinari.
  • Reclamació de quantitat laboral i tramitació en procediments davant el FOGASA.
  • Concurs voluntari.
  • Llei Concursal. RD 1/2015 de mecanisme de segona oportunitat i reducció de la càrrega financera.