derechocivilbufetelescorts
Bufete Les Corts
Especialitzats en Dret Civil

L’exercici del Dret en l’àmbit Civil inclou tant l’assessorament preventiu mitjançant la redacció i assessorament en la subscripció de contractes en matèria immobiliària, compravenda i arrendament d’immobles, com la redacció de tot tipus de documents successoris, testaments, gestió i tramitació d’herència.

Igualment, som especialistes en pràctica processal per a la resolució de conflictes en els tribunals de justícia mitjançant la defensa i representació en els respectius procediments judicials, tant en els jutjats de primera instància com a l’Audiència Provincial, en els respectius procediments declaratius i executius, mitjançant l’exercici de les accions civils corresponents.

El despatx Bufete Les Corts s’ha especialitzat en els últims temps en especificitats com la reclamació de participacions preferents i diversos productes bancaris, tant des del punt de vista de consumidors com de la petita i mitjana empresa.

Àrees de Pràctica:

  • Dret immobiliari, contractes d’arrendament, compravenda, arres.
  • Dret de família, separacions, divorcis, guarda i custòdia.
  • Dret de successions, testaments, pactes successoris, tramitació i gestió d’herències.
  • Dret hipotecari, Codi de Bones Pràctiques i Segona Oportunitat.