derechoadministrativobufetelescorts
Bufete Les Corts
Especialitzats en Dret Administratiu i Estrangeria

En l’àmbit de Dret administratiu el Bufete Les Corts es troba especialitzat en la tramitació d’expedients per a l’obtenció dels diferents permisos previstos en la legislació d’estrangeria; així mateix, tramitem els expedients governatius per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola.

L’actuació dels professionals del bufet inclou la defensa i representació en la jurisdicció contenciosa- administrativa posterior.

Àrees de Pràctica

  • Permisos de residència.
  • Reagrupació familiar.
  • Expedients de nacionalitat.
  • Jurisdicció contenciosa administrativa.